Για πολλές επιχειρήσεις, το franchising αποτελεί μια καλή στρατηγική για την ανάπτυξή τους. Οι franchisors δημιουργούν ένα δίκτυο καταστημάτων που εκτείνεται σε περιοχές όπου πριν δε δραστηριοποιούνταν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, έχουν την ευκαιρία να φτάσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι του αγοραστικού κοινού και να ενισχύσουν τη δύναμη του εμπορικού σήματος.

Όμως, οι ελλιπείς γνώσεις και η απειρία των franchisors ενδέχεται να οδηγήσουν σε ορισμένα λάθη. Αυτά προκαλούν τη δυσαρέσκεια των franchisees, ενώ μπορεί και ν’ απειλήσουν την επιτυχία ολόκληρου του δικτύου. Σ’ αυτό το άρθρο, αναλύουμε τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι franchisors.

#1 Υποθέτουν ότι οι Franchisees Γνωρίζουν τα Προϊόντα

Ένα απ’ τα συχνότερα λάθη των franchisors είναι ότι θεωρούν πως οι franchisees γνωρίζουν την επιχείρηση και τα προϊόντα της καλά. Όσο αναγνωρίσιμο κι αν είναι το εμπορικό σήμα, υπάρχουν κομμάτια που γνωρίζουν μόνο όσοι βρίσκονται εντός των πλαισίων της επιχείρησης. Γι’ αυτό και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι απαραίτητο για κάθε νέο franchisee.

#2 Αντιμετωπίζουν τους Franchisees ως Υπάλληλους

O franchisor είναι ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος. Ο franchisee αγοράζει την άδεια να το χρησιμοποιήσει. Παρόλο που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σχετίζονται άμεσα με τη μητρική εταιρεία, το κατάστημα franchise ανήκει στον franchisee. Η σχέση μεταξύ των δύο μερών της δικαιοχρησίας πρέπει να είναι μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαίας προσπάθειας προς έναν κοινό στόχο.

#3 Δεν Έχουν Καθορίσει Σαφείς Στόχους

Ένα ακόμα συχνό λάθος που συχνά οφείλεται στην απειρία του franchisor είναι ότι δεν έχει καθορίσει σαφείς στόχους. Με τη δημιουργία ενός δικτύου franchise, ανοίγει καινούργιους δρόμους για να φτάσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο του αγοραστικού κοινού. Ωστόσο, όταν οι στόχοι δεν είναι ξεκάθαροι ή ρεαλιστικοί, τότε συμβαίνουν διάφορα λάθη που στέκονται εμπόδια στην επιτυχία των καταστημάτων. 

#4 Δε Δίνουν Έμφαση στην Επιλογή των Κατάλληλων Franchisees

Η κακή επιλογή των franchisees μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για την επιτυχία του δικτύου franchise μιας επιχείρησης. Αυτή η επιλογή πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμονα αυστηρά κριτήρια που έχουν αποφασιστεί κατά τη μελέτη της στρατηγικής ανάπτυξης. Η επιχείρηση έχει ανάγκη από άτομα με πάθος κι επαγγελματισμό που θα κάνουν τα πάντα για να επιτύχουν και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της.

#5 Δοκιμάζουν Στρατηγικές χωρίς να Έχουν Δεδομένα

Ακόμα ένα λάθος που μπορεί να κάνουν οι franchisors είναι ότι δοκιμάζουν στρατηγικές σε ολόκληρο το δίκτυο χωρίς να έχουν επαρκή δεδομένα για την επιτυχία τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες ζημίες για την επιχείρηση, αλλά και δυσφορία στους franchisees.

#6 Επεκτείνουν το Franchise Αλόγιστα

Κάθε συμβόλαιο franchise σημαίνει περισσότερα κέρδη για την επιχείρηση. Ωστόσο, αυτά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη ενδέχεται να μην κρατήσουν. Μια επέκταση του franchise χωρίς προσεκτική μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε κορεσμό της αγοράς. Εάν συμβεί αυτό, τότε η στρατηγική ενδέχεται να βλάψει τη μητρική εταιρεία.

#7 Δεν Επικοινωνούν τα Μελλοντικά Σχέδια της Επιχείρησης

Σε κάθε στάδιο του franchise, o franchisor θα πρέπει να ενημερώνει τους franchisees για τις επερχόμενες κινήσεις της επιχείρησης. Έτσι, θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η επικοινωνία αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για ένα δίκτυο franchise.