Όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις βιομηχανίες, έτσι κι η βιομηχανία του franchise έχει τις δικές της ορολογίες. Πρόκειται για μία δική της «γλώσσα», η οποία μπορεί να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους ανθρώπους, που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο του franchise.

Οπότε, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω του franchise, έχουμε συγκεντρώσει τους 10 πιο συνηθισμένους όρους και σου τους παρουσιάζουμε, με στόχο να μπορείς ν’ ανταπεξέλθεις καλύτερα στην έρευνά σου και ν’ αντιλαμβάνεσαι σε βάθος τις πληροφορίες που λαμβάνεις.

Franchising Όροι:

Franchise: Το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα κι επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για την μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Χαρακτηρίζει επίσης κάθε τι που έχει σχέση με το Franchise (Σύμβαση Franchise).

Franchisor (Δικαιοπάροχος): Είναι η επιχείρηση που παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise, με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Franchisee (Δικαιοδόχος): Eίναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise, με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Franchise Disclosure Document (Υποχρέωση πληροφόρησης – Έγγραφο): Αφορά στην υποχρέωση του δικαιοπαρόχου να παρέχει εγγράφως σε κάθε υποψήφιο δικαιοδόχο και μέσα σε εύλογο χρόνο, πριν από την υπογραφή ενός δεσμευτικού εγγράφου, πλήρη κι ακριβή πληροφόρηση, σχετικά με την εταιρική και οικονομική του κατάσταση, το επιχειρηματικό του ιστορικό, την περιγραφή της επιχείρησης που είναι αντικείμενο του franchise, την περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών της τεχνογνωσίας, την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον δικαιοδόχο, το προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης μιας επιχείρησης franchise, την βιωσιμότητα του συστήματος, τα βασικά στοιχεία της σύμβασης franchise, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών του δικτύου και με άλλα που προβλέπονται είτε από ειδική νομοθεσία είτε από τον εθνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Franchising.

Franchise Fee (Δικαίωμα Εισόδου): Eίναι μια εφάπαξ αμοιβή που καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise.

Royalties (Περιοδικά Δικαιώματα): Eίναι το συνεχές οικονομικό αντάλλαγμα, που καταβάλλει περιοδικά ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης.

Master Franchisee/ Sub-Franchisor (Βασικός Δικαιοδόχος): Είναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, από τον βασικό δικαιοδόχο περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise, μέσα από συγκεκριμένες μονάδες εκμετάλλευσης (καταστήματα), που καθένας από αυτούς δημιουργεί μέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή, βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα της παράλληλης δημιουργίας κι εκμετάλλευσης από τον ίδιο τον βασικό δικαιοδόχο μιας ή περισσοτέρων μονάδων εκμετάλλευσης στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Area Development (Ανάπτυξη Περιοχής): Eίναι η περίπτωση, στην οποία ο δικαιοπάροχος παρέχει σε μια επιχείρηση, το δικαιοδόχο ανάπτυξης περιοχής, την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, μέσω της από τον ίδιο δημιουργίας κι εκμετάλλευσης περισσοτέρων της μιας μονάδων εκμετάλλευσης, βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης.

Μπορεί να μην είσαι έτοιμος να προχωρήσεις στο δικό σου franchise, μπορεί και να είσαι ένα βήμα πιο κοντά στο franchise σου, τώρα που έμαθες αυτούς τους όρους. Οπότε το μόνο που εκκρεμεί είναι να αρχίσεις να ψάχνεις ανάμεσα στις δεκάδες βιομηχανίες, αυτή που σου ταιριάζει καλύτερα, ώστε να κάνεις το επόμενό σου βήμα.