Συχνά, οι δυσκολίες ενός franchise ξεκινάνε μετά την ολοκλήρωσή του και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του.
Πρόκειται όμως, για ένα πολύ παλιό επιχειρηματικό μοντέλο και το θετικό είναι ότι πλέον, έχουν
καταγραφεί οι δυσκολίες κι οι πιθανές προκλήσεις, με αποτέλεσμα να μπορείς εσύ, ως νέος franchisor
να τις προλάβεις ή να τις αντιμετωπίσεις.
Μία από τις πιο συνηθισμένες προκλήσεις του franchise είναι η ίδια η ανάπτυξη!
Καθώς η επιχείρηση επεκτείνεται κι ανοίγουν περισσότερα franchise, παραμονεύει ο κίνδυνος της
δυσφήμισης της εταιρίας, εξαιτίας κάποιων λάθος κινήσεων των franchisee με φυσικό επακόλουθο τη
δυσκολία επέκτασης στις εκάστοτε περιοχές.
Το θετικό είναι ότι οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις franchise αποτελούν τη μεγαλύτερη διαφήμιση για
την επέκταση του franchise. Δυστυχώς όμως, μπορούν να αποτελέσουν και το μεγαλύτερο τροχοπέδη
της εξέλιξής του .
Είναι δεδομένο ότι θα προκύψει ένα τέτοιο θέμα (μικρότερο ή μεγαλύτερο) στην πορεία επέκτασης
μιας franchise επιχείρησης, οπότε είναι πολύ σημαντικό να είσαι προετοιμασμένος ως franchisor να το
αντιμετωπίσεις κι ακόμα καλύτερα να το προλάβεις!
Δώσε βάση στην πειθαρχημένη και συστηματοποιημένη καταγραφή όλων όσων σχετίζονται με τις
franchise επιχειρήσεις σου. Δημιούργησε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί από τις πρώτες ύλες μέχρι
τις πωλήσεις, από τις αξιολογήσεις των πελατών μέχρι τη διαφήμιση, να καταγράφει και να αξιολογεί
τα πάντα. Φυσικά υπάρχουν ήδη εργαλεία στην αγορά και εξειδικευμένοι επαγγελματίες που μπορούν
σε υποστηρίξουν σε αυτό.
Η γνώση των μεγεθών και των στατιστικών των επιχειρήσεών σου αντικατοπτρίζει την πορεία τους και
σου προσφέρει τη δύναμη να προνοήσεις και να γλυτώσεις πιθανές προκλήσεις, αλλά και να λύσεις
άλλες που δε μπόρεσες να αποφύγεις. Επέμεινε λοιπόν, με σοβαρότητα κι αυστηρότητα, στη συνεχή
και ενδελεχή καταγραφή!
Φρόντισε να διευκολύνεις την προσέλκυση νέων συνεργατών franchise, προσφέροντάς τους τη
δυνατότητα να βρουν οτιδήποτε τους ενδιαφέρει σε μία ξεχωριστή ιστοσελίδα, αφιερωμένη 100% στο
franchise. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς και να δηλώσουν
ενδιαφέρον απευθείας από την ειδική πλατφόρμα.
Με αυτόν τον τρόπο γλυτώνεις χρόνο κι ενέργεια, επενδύεις στην επέκταση των επιχειρήσεων σου
ισάξια με την ανάπτυξη τους και παρουσιάζεις επαγγελματισμό κι αξιοπιστία. Τη στιγμή που ο
ενδιαφερόμενος franchisee βρίσκεται μπροστά σε ένα καλοστημένο και βατό σύστημα ενημέρωσης,
υποσυνείδητα καταλαβαίνει ότι αυτή πρόκειται να είναι και η συνθήκη συνεργασίας με το franchisor.
Δημιούργησε ένα σύστημα. Μπορεί το franchise θεωρητικά να στηρίζεται πάνω σε ένα απλοποιημένο
σύστημα, όμως οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, μέσα από το μοντέλο του
franchise, είναι αυτές που έχουν όντως ένα απλό κι εύκολα αναπαράξιμο σύστημα λειτουργίας.

Όταν μία επιχείρηση franchise αντιμετωπίζει προκλήσεις σημαίνει ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα. Το
αποτέλεσμα είναι αυτές ακριβώς οι προκλήσεις να δημιουργούν μία αρνητική εικόνα γύρω από τη
franchisee επιχείρηση και κατ’ επέκταση να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη η δημιουργία νέων
franchise.
Αντιθέτως, όταν το σύστημα είναι πραγματικά απλό και μπορεί να το λειτουργήσει ο καθένας, ανοίγει
η πόρτα της ανάπτυξης νέων μονάδων franchise από τους ήδη υπάρχοντες franchisees, κοινώς ανοίγει
(μόνη της) η πόρτα του Master Franchise.
Συνοψίζοντας, το τρίπτυχο της ασφαλούς ανάπτυξης μίας Franchise επιχείρησης είναι:

Καταγραφή +Σύστημα + Συνεχής προσέλκυσης νέων συνεργατών