Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λάβετε υπόψη, πριν ανοίξετε μια επιχείρηση franchise είναι το κεφάλαιο που θα επενδύσετε για χρηματοδότηση της επιχείρησης σας. Μέσα στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνεται το αρχικό κόστος επένδυσης αλλά και του κόστος λειτουργίας της επιχείρησης σας μέσα στα πρώτα 2-3 χρόνια λειτουργίας.

Το αρχικό κόστος επένδυσης σε franchise, συνήθως περιλαμβάνει:

● Κόστος αγοράς ή ενοικίασης καταστήματος
● Έπιπλα και εξοπλισμό καταστήματος
● Αποθέματα/στοκ προϊόντων
● Λειτουργικά έξοδα όπως ρεύμα,νερό, κ.α
● ΄Αλλες προμήθειες

Το θέμα είναι, ότι για διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης υπάρχουν επίσης άλλα λειτουργικά έξοδα που πρέπει να λάβετε υπόψη όπως π.χ μισθοί και διαφημιστικά έξοδα.

Επίσης σε αρχικό στάδιο, θα πρέπει να αποταθείτε και σε τρίτους όπως προμηθευτές, σχεδιαστές, διακοσμητές, ελεγκτες κ.α.

Οι υπολογισμοί των παραπανω εξόδων θα σας δοθούν σε γενικές γραμμές από την εταιρεία franchise ως δικαιοπάροχος σε μορφή αρχείου. Ωστόσο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με άλλους δικαιοδόχους και συνεργάτες με την εταιρεία για να διαπιστώσετε αν όντως αυτά που σας δείχνουν ισχύουν. ‘Εχετε υπόψη όμως ότι οι παραπάνω υπολογισμοί αποτελούν μια μέση εκτίμηση και μπορεί να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις λόγω διαφορετικών παραγόντων π.χ τοποθεσία καταστήματος.

Συνοπτικά, αν αγοράσετε μια επιχείρηση franchise, θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

● To κόστος εύρεσης τοποθεσίας. Αυτό περιλαμβάνει μεσιτικά έξοδα και έξοδα έρευνας αγοράς π.χ συνεργασία με εταιρείες ερευνών και ειδικούς συμβούλους.

● Την πιθανή πληρωμή του “αέρα” , τόσο από τον ιδιοκτήτη όσο και από τον ενοικιαστή εάν πρόκειται για επιχείρηση λιανικού εμπορίου.

● Την πληρωμή εγγύησης.Τόσο ο ιδιοκτήτης του υποστατικού όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες όπως ΟΤΕ και ΔΕΗ, θα ζητήσουν την καταβολή εγγύησης.
● Τις εξοφλήσεις ελευθέρων επαγγελματιών. Αυτά τα έξοδα συμπεριλαμβάνουν αμοιβές αρχιτέκτονα (για ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του καταστήματος), αμοιβές πολιτικών μηχανικών, αμοιβές άλλων επαγγελματιών σε πρίπτωση που το το ακίνητο δεν είναι αδειοδοτημένο για τον τομέα της επιχείρησης σας κ.α. Υπάρχουν επίσης και άλλα “κρυφά” κόστη όπως κόστη άδειας λειτουργίας, καταβολή θέσεων parking,κ.α

● Κόστη ανακαίνισης/ανακατασκευής. Σε αυτό το σημείο, θα χρειαστεί να πληρώσετε εργολάβο για όλη την διαδικασία της ανακαίνισης. Το σημείο πώλησης θα πρέπει να εξοπλιστεί π.χ με πλακάκια, έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές,βοηθητικό εξοπλισμό, συστήματα συναγερμού κ.α.

Επίσης, αν το υποστατικό είναι έτοιμο προς χρήση, θα πρέπει επίσης να υπολογίσετε τα ακόλουθα:

Kόστος Ασφάλισης. Το κόστος αφορά έξοδα ασφάλισης του υποστατικού σε περίπτωση ζημιών και ατυχημάτων, ασφάλεια οχημάτων (αν χρησιμοποιείται οχήματα για μεταφορά ή παράδοση εμπορευμάτων) κ.α.

Κόστος αποθέματος/στοκ. Περιλαμβάνει εμπορεύματα, πρώτες ύλες, καθαριστικά, συσκευασίες προϊόντων, γραφική ύλη, εργαλεία και άλλα μικροαντικείμενα που θα χρειαστούν για προσφορά του εμπορεύματος στους πελάτες.

Κόστη Μηχανογράφησης. Τα κόστη αυτά περιλαμβάνουν αγορές Ηλ. Υπολογιστών, ταμειακές μηχανές, λογισμικό κ.α Ενδεχομένως να πληρώσετε και ειδικούς προγραμματιστές αν δεν υπάρχει ήδη υφιστάμενο λογισμικό για το είδος της επιχείρησης σας.

Κόστη πριν το επίσημο άνοιγμα της επιχείρησης. Αυτό αποτελείται από την αμοιβή του υπευθύνου και του υπόλοιπου προσωπικού που θα εκπαιδευτεί πρωτίστως πριν το άνοιγμα της επιχείρησης.

Κόστη Grand Opening. Ακόμα και αν συνεργάζεστε με πολύ γνωστό brand με απήχηση στην αγορά, θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποια διαφημιστικά έξοδα για να κάνετε γνωστό το άνοιγμα τους καταστήματος σας, στο ευρύ κοινό.

Ακόμα, πολύ σημαντικό είναι να υπολογίσετε και το κεφάλαιο κίνησης για την λειτουργία και τα έξοδα της επιχείρησης σας μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Ο δικαιοπάροχος σας μπορεί να σας κάνει μια γενική εκτίμηση σε αυτή την περίπτωση αλλά λάβετε υπόψη ότι αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν συχνά έξτρα επιβαρύνσεις όπως Φ.Π.Α ,θέματα αδειών, αμοιβές συμβούλων, ειδικές κατασκευές κ.α

Καλό είναι να συνεργαστείτε με κάποιο δικαιοπάροχο που σας δίνει λεπτομερείς εκτιμήσεις για το κόστος έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης σας ανάλογα με τον τοπική αγορά που θα ασχοληθείτε και με άλλους franchisees στον τομέα σας.