Και η REDBERRY COFFEE συμμετέχει στην έκθεση ΚΕΜ Franchise!
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους όρους συνεργασίας και να γίνετε ένας επώνυμος και επιτυχημένος συνεργάτης της, από 9 εως12 Μαρτίου στο MEC Παινίας

Η ιστορία των REDBERRY COFFEE  ξεκινά το 2005 από τον κ. Γεώργιο Μπίμπιζα ο οποίος δημιουργεί τα μοναδικά για την εποχή εκείνη, δύο πρότυπα καταστήματα STREET CΟFFEE και ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ στον Πειραιά και την Καλλιθέα. Από τότε o καφές και η μικρή εστίαση π αραμένουν η αγάπη και το μεράκι του κ.Μπίμπιζα και το 2018 π αρουσιάζει στην αγορά την ολοκληρωμένη και καινοτόμο πρόταση του τα REDBERRY COFFEE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΑ, ένας μοντέρνος συνδυασμός  ESPRESSO STREET CΟFFEE και ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ. Τα καταστήματα REDBERRY COFFEE – ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΑ σε έναν ζεστό, φιλόξενο και όμορφο περιβάλλον εξυπηρετούν ποιοτικά και ολοκληρωμένα κάθε επισκέπτη σερβίροντας π οιοτικούς καφέδες, ζεστά και κρύα ροφήματα, τσάι, ζεστά-κρύα σαντουιτς, σαλάτες, φυσικούς χυμούς, φρεσκοαλεσμένους καφέδες για το σπ ίτι και το γραφείο, από το Συγχρονο καφεκοπ τείο ενώ, προσφέρουν ακόμη την επιλογή για πώληση χρηστικών και ξεχωριστών αξεσουάρ, κούπ ες, φλυτζάνια κλπ. Τα REDBERRY COFFEE – ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΑ π ροσφέρουν στον συνεργάτη-Franchisee, μέσα από την εμπ ειρία της μητρικής εταιρείας αλλά και από την χρήση ενός κατοχυρωμένου ονόματος συνυφασμένου με τον κόκκινο καρπό-κεράσι (RED BERRY) πηγή του καφέ, μια άριστη επένδυση καθώς, απ αιτεί σχετικά χαμηλό αρχικό κόστος ενώ εξασφαλίζει καλή απ όδοση και αξιοσημείωτη ρευστότητα. Το «πακέτο» που προσφέρει η μητρική εταιρία στον υποψήφιο συνεργάτη–Franchisee π εριλαμβάνει: Κατοχυρωμένο σήμα, Ολοκληρωμένη π ρόταση καταστήματος, τεχνογνωσία στο στήσιμο και την οργάνωση του καταστήματος, επίβλεψη των εργασιών κατά το στάδιο του στησίματος, συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του καταστήματος, αρχική εκπαίδευση και συνεχή μετεκπαίδευση του προσωπικού, συνεχή προμήθεια όλων των προϊόντων, προβολή του καταστήματος και της επιχείρησης, κλπ .. Ο συνεργάτης-Franchisee θα πρέπει να διαθέτει ή να απ οκτήσει κατάστημα (ιδιόκτητο ή με ενοίκιο) απ ό 30 τμ και άνω σε εμπ ορική περιοχή, με τη μεγαλύτερη δυνατή ροή κόσμου ή εναλλακτικά κατάστημα σε πολυσύχναστους χώρους αναψυχής (πάρκα, πλατείες κα) ή σε περιοχή με αυξημένο αριθμό εργαζομένων σε γραφεία (τράπεζες, οργανισμούς, επιχειρήσεις κλπ.), η δυνατότητα ύπαρξης χώρου ολιγόλεπτης σταθμευσης απ οτελεί επ ιπρόσθετο προνόμιο.

Η πρόταση των REDBERR COFFEE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΑ αποτελεί μια ιδανική επ ενδυτική προταση για όσους έχουν Οραμα δημιουργίας, επαγγελματικής όσο και Οικονομικής καταξίωσης, με ταχείς και εγγυημένους ρυθμούς ανάπτυξης και απόσβεσης.