Και η NUGA BEST συμμετέχει στην έκθεση ΚΕΜ Franchise!
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους όρους συνεργασίας και να γίνετε ένας επώνυμος και επιτυχημένος συνεργάτης της, από 9 εως12 Μαρτίου στο MEC Παινίας

Η NUGA MEDICAL είναι μία Κορεάτικη εταιρεία π ου εξειδικεύεται στην παραγωγή και πώληση ιατρικού εξοπλισμού οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Επίσης παράγει μία σειρά καλλυντικών και π ροϊόντων προσωπικής φροντίδας. Η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002 και τα προϊόντα της, με την επωνυμία «Nuga Best», σύντομα πέτυχαν παγκόσμια αναγνώριση. Σήμερα έχουν παρουσία σε περισσότερα από 7.900 καταστήματα σε 111 χώρες και των 5 ηπ είρων.

Στην Ελλάδα η εταιρεία αναπτύσσεται με τη μέθοδο Franchise και στην αλυσίδα της υπ άρχουν 8 καταστήματα που εφαρμόζουν ένα δοκιμασμένο σύστημα π ώλησης των προϊόντων της: οι επ ισκέπτες δοκιμάζουν τα προϊόντα εντελώς δωρεάν και για όσο χρόνο επιθυμούν.

Συγχρόνως με π αρουσιάσεις ενημερώνονται για διάφορες ασθένειες και για το π ώς τα μηχανήματα μπ ορούν να τους βοηθήσουν. Με τον τρόπο αυτό, ένα μεγάλο π οσοστό απ οφασίζει να τα αγοράσει, χωρίς να δεχθεί ιδιαίτερη πίεση, αφού με δοκιμή έχει π ειστεί για την αποτελεσματικότητά τους.