Και η TAF CULTIVOS COFFEE συμμετέχει στην έκθεση ΚΕΜ Franchise!
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους όρους συνεργασίας και να γίνετε ένας επώνυμος και επιτυχημένος συνεργάτης της, από 9 εως12 Μαρτίου στο MEC Παινίας

H taf, μία εταιρία εδραιωμένη στην ελληνική αγορά η οπ οία εστιάζει στον καφέ ανώτερης π οιότητας, εμπνεύστηκε το Cultivos Coffee. Η ιδέα του Cultivos Coffee γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στις χώρες παραγωγής και στις φάρμες του καφέ. Η επαφή με τις καλλιέργειες καφέ έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία ενός concept όπου θα μπορεί το ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καλλιέργειας που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα.

Cultivos είναι η καλλιέργεια. Απ ό το φύτεμα του σπ όρου ως την πρώτη καρπ οφορία, γνωρίζουμε την διαδικασία, τα στάδια της εξέλιξης, την συγκομιδή, το ταξίδι, μέχρι να φτάσει στον τελικό π ροορισμό. Από την αρχή έως το τέλος ακολουθούμε μαζί με τον καρπ ό την διαδρομή και φροντίζουμε για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας το οποίο προσφέρουμε με συνέπεια,  ώστε να το απολαμβάνετε άρτιο κάθε μέρα.