Και η CORAL  A.E. (SHELL LICENSEE) συμμετέχει στην έκθεση ΚΕΜ Franchise!
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους όρους συνεργασίας και να γίνετε ένας επώνυμος και επιτυχημένος συνεργάτης της, από 9 εως12 Μαρτίου στο MEC Παινίας

Η CORAL, κορυφαία εταιρεία σε μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα αποτελεί διάδοχο της Shell Hellas με π αρουσία 90 και π λέον χρόνων στη χώρα. Η CORAL ανήκει στον όμιλο MOTOR OIL HELLAS και διαχειρίζεται περισσότερα από 700 πρατήρια υγρών καυσίμων με το σήμα της Shell. Πέρα από τα καύσιμα υψηλής ποιότητας, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στον καταναλωτή και μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπ ηρεσιών. Η εξυπ ηρέτηση των πελατών μας αποτελεί για εμάς πρωταρχική δέσμευση και γι αυτό ψάχνουμε συνεχώς φιλόδοξους επ ιχειρηματίες να αναλάβουν τη διαχείριση πρατηρίων και να γίνουν μέλη στο συνεχώς αναπτυσσόμενο διολειτουργούμενο δίκτυο μας.