Και η CAFÉ ME συμμετέχει στην έκθεση ΚΕΜ Franchise!
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους όρους συνεργασίας και να γίνετε ένας επώνυμος και επιτυχημένος συνεργάτης της, από 9 εως12 Μαρτίου στο MEC Παινίας

Με συνταγή ετών στον καφέ και ειδικότερα στα δημοφιλή freddo ροφήματα και με στρατηγική συνεργασία με τη Nestle τα “Café Mé” διαθέτουν προϊόντα ποιοτικά και π αροχές που ξεχωρίζουν συνδυάζοντας χαμηλά λειτουργικά κόστη και υψηλό κέρδος. Είναι ένα brand που αποδεδειγμένα κινείται σταθερά κι επ ιτυχημένα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 14 καταστήματα (3 εταιρικά και 11 franchise) ενώ στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται ακόμη 6 σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκωσία. Σύντομα έρχεται και η ανακοίνωση-έκπληξη μιας σημαντικής επένδυσης εκτός Ε.Ε. Με νέα σχέδια κατασκευών η π ρόταση των “Café Mé” φέρνει στην αγορά του franchising το design street café με ιδιαίτερα π ροσιτή τιμή.