ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ