Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ είναι ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ξενόγλωσσος Οργανισμός στην Ελλάδα, με ειδίκευση στις ηλικίες 18+, με 120.000 σπουδαστές να έχουν μάθει Ξένες Γλώσσες στα 21 Κέντρα ΓΡΑΨΑ. Franchise ΓΡΑΨΑ σημαίνει:
• ανοδικό εισόδημα από τον 1ο μήνα και ταχύτατη απόσβεση  • εγγύηση μη πληρωμής royalties – GRAPSA 100
• αρχική επένδυση από: 35.000 €
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ, Ηγέτης στις Ξένες Γλώσσες για ενήλικες παρέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά:
• Με ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ καθηγητές, εκπαιδευμένους στο σύστημα ‘ΓΡΑΨΑ’ και από το Oxford University. Με Άριστο Ακαδημαϊκό Επιτελείο!
• ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙ από την Ελληνοαμερικανική Ένωση με Certificate of Recognition και από το Γαλλικό Ινστιτούτο.
• Με ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ & ΥΨΗΛΗΣ ποιότητας Προγράμματα Σπουδών και ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ τεχνολογία εκπαίδευσης (Grapsa Hi Tech Learning). • Με ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ Ακαδημαϊκές Συνεργασίες.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ παρέχει το πιο αποδοτικό σύστημα franchise!
• Μικρό αρχικό κεφάλαιο • Καταξιωμένο brand name • Ανοδικό εισόδημα από τον 1ο μήνα – ταχύτατη απόσβεση
Τα κέντρα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΓΡΑΨΑ είναι τα No 1 στις περιοχές που δραστηριοποιούνται και παράγουν υψηλή κερδοφορία. Από τα πιο επιτυχημένα franchise!

ΚΕΜ ΕΧPO MON. IKE.

Η ΚΕΜ ΕΧPO MON. IKE ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο την μελέτη, τον σχεδιασμό και την οργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων.  

Αγ. Τριάδος 18, 153 43

Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

TΗΛ.: 0030 210-6084550
FAX: 0030 210-6084559

EMAIL: sales@kemexpo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εγχειρίδιο Franchise