Το Fast Energy είναι ένα διεθνές δίκτυο power bank (φορητών φορτιστών). Αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι από 2000 σταθμοί διανομής. Η υπηρεσία έχει παρουσία σε τέσσερις ευρωπαϊκές αγορές.

ΚΕΜ ΕΧPO MON. IKE.

Η ΚΕΜ ΕΧPO MON. IKE ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο την μελέτη, τον σχεδιασμό και την οργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων.  

Αγ. Τριάδος 18, 153 43

Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

TΗΛ.: 0030 210-6084550
FAX: 0030 210-6084559

EMAIL: sales@kemexpo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εγχειρίδιο Franchise