Η τεχνική εταιρία ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΤΕ-ΘΕΡΜΑΙΔΕΣ δημιουργήθηκε το 2010 από τον Παύλο Κέλογλου ο οποίος είναι Κυρίος Μέτοχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο ΕΒΕΕΑ καθώς και στο ΤΕΕ. Δραστηριοποιείται στο Χώρο της Κατασκευής και Διαχείρισης Ακίνητων με κύριο γνώμονα την εφαρμογή στα έργα της όλων των νόμων και κανόνων εγχώριων και διεθνών προτύπων- κατοχή των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50000:2011, ISO 14001:2015 ,ISO 37001:2016 & ISO 22301:2019  λαμβάνοντας υπόψιν στο σχεδιασμό των έργων την απαίτηση για χαμηλό κόστος κατασκευής, αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα αποκλειστικά κατασκευές ενεργειακής κλάσης Α+. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ταυτόχρονα με την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της, δραστηριοποιούμενη κυρίως στον Νομό Θεσσαλονίκης, καθώς και σε λοιπά μέρη της επικράτειας, χωρίς διακοπή της λειτουργίας λόγω κρίσης η άλλων παραγόντων (Κρίση Κτηματαγοράς- Capital Controls- Covid-19)

ΚΕΜ ΕΧPO MON. IKE.

Η ΚΕΜ ΕΧPO MON. IKE ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο την μελέτη, τον σχεδιασμό και την οργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων.  

Αγ. Τριάδος 18, 153 43

Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

TΗΛ.: 0030 210-6084550
FAX: 0030 210-6084559

EMAIL: sales@kemexpo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εγχειρίδιο Franchise