Κανόνες Επιτυχημένου Franchise Marketing

Κανόνες Επιτυχημένου Franchise Marketing

Σε περίπτωση που θέλετε να συνεργαστείτε με κάποια αλυσίδα franchise ως ιδιοκτήτες υποκαταστήματος, το μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε πρώτη φάση, αφού με αυτό το κοινό θα ενημερωθεί για την την λειτουργία της επιχείρησης σας. Η ανώτερη ιδιοκτησία της αλυσίδας...