Κεφάλαιο/Χρηματοδότηση Franchise: Πως υπολογίζεται και τι να λάβεις υπόψη σου…

Κεφάλαιο/Χρηματοδότηση Franchise: Πως υπολογίζεται και τι να λάβεις υπόψη σου…

Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λάβετε υπόψη, πριν ανοίξετε μια επιχείρηση franchise είναι το κεφάλαιο που θα επενδύσετε για χρηματοδότηση της επιχείρησης σας. Μέσα στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνεται το αρχικό κόστος επένδυσης αλλά και του κόστος...